Design a site like this with WordPress.com
Get started

СЛАВКА ЗДРАВКОВА

2004-2005г, Кратки разкази “Езерото”- електронно списание “Freedom Generation”

2007г, Стихосбирка “Разговор с една звезда”- издателство Фондация “Живот”

2011г, Стихосбирка “Състояния”- електронно издателство “e-knigi”

2020г, Стихосбирка “Alternate state- Състояния”- двуезично издание, електронно издателство “Lulu” и “Amazon”

2020г, Новела ” Годишният плакатът изрисуван с имена”- електронно издателство “Lulu”

2020г, Стихосбирка ” Пробуждане”- електронно издателство “lulu”

2020г, Кратки разкази “Божествено”- електронно издателство “Lulu”

2021г, Стихосбирка ” Търси се”- електронно издателство “Lulu”

2021г, Кратки разкази” Стаи”- електронно издателство “Lulu”

2000-2020г, Множество публикации в платформи за българско лично творчество и литература- “Откровения”, “Хулите”, “Буквите”, “Бг стихове”, “Ноухиър”- проза, поезия, афоризми под псевдоним Slaveya.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star